Menu

Gospodarz: 733-671-627 imielinskarod@gmail.com

Opłaty

nr rachunku bankowego: PKO BP 92 1020 1068 0000 1002 0073 2610

Opłaty 2022

Opłaty 2020

# Odpłatność Ustalona cena
1 Działka 1,50 zł z 1m2 powierzchni
2 Woda miejska 6 zł za 1 m3
3 Energia elektryczna 0,50 zł za 1 Kwh
4 Opłata ogrodowa wodna 20 zł(opłata stała)
5 Opłata ogrodowa energetyczna 20 zł(opłata stała)
# Odpłatność Ustalona cena
6 Opłata za wywóz odpadów 70 zł(opłata stała)
7 Składka członkowska PZD 6 zł(opłata stała)
8 Partycypacja działkowców w realizacji inwestycji(sieć wodna) 20 zł

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT UPŁYWA 30 CZERWCA 2020 ROKU.

Bardzo prosimy o umieszczanie w treści przelewu numeru działki oraz informacji o poszczególnych pozycjach opłat używając następujących skrótów:

  • ODz. nr … numer działki
  • OW … opłata wodna
  • OE … opłata energetyczna
  • OO … opłata za wywóz odpadów
  • S … składka członkowska
  • PW … partycypacja woda
    oraz :
  • W … woda miejska (według stanu zużycia)
  • EE … energia elektryczna (według licznika)

Przykładowy opis przelewu : Dz. nr 200  – 650 zł  OW – 20 zł  OE – 20zł  OO – 70zł  S – 6zł  OPW – 20zł   W – 25zł  EE – 50zł 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem pod adresem:

imielinskarod@gmail.com

lub kontakt na Facebooku https://web.facebook.com/RODImielinska/.

Zwracamy się z prośbą o terminowe wnoszenie opłat.