Menu

Gospodarz: 733-671-627 imielinskarod@gmail.com

Akty i regulacje prawne

Ustawa

13 grudnia 2013r.

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku. W załączeniu ujednolicony tekst ustawy o ROD, który zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywaną "Stop Rozbiórkom Altan").

Ustawa o ROD

Statut PZD

Uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Statut

Regulamin ROD

Uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Regulamin

Regulamin Komisji Rewizyjnych

Uchwała nr 6/XV/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia znowelizowanego Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD.

Znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD 2018r.