OPŁATY OGRODOWE NA 2022r.

Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Imielińska
z dnia 22 maja 2022r. opłaty ogrodowe na 2022r. zostały ustalone
w następujących wysokościach:

Opłata ogrodowa                                            –            1,50 zł za 1m2 działki

Opłata wodna                                                  –            20,00 zł

Opłata energetyczna                                      –            20,00 zł

Opłata za wywóz odpadów                            –          180,00 zł

Opłata fosowa (zasilanie hydroforni)             –            44,00 zł

Składka członkowska                                     –              6,00 zł

Woda ( z licznika na działce)                          –            ……… zł

EE ( z licznika przypisanego do działki)        –            ……… zł

Opłata wodna, energetyczna, fosowa i za wywóz odpadów mają charakter zaliczkowy i zostaną rozliczone w 2023r. na podstawie wskazań liczników i faktur.

Będziemy wdzięczni za prawidłowe opisanie przelewu, które ułatwia właściwe zaksięgowanie wnoszonych opłat. Opis przelewu:

Dz. nr ……– …… zł  OW – 20 zł  OE – 20zł  OO – 180zł  OF – 44zł S – 6zł  W – …. zł  EE – …. zł 

Termin wnoszenia obowiązkowych opłat z tytułu użytkowaniaupływa

30 czerwca 2022r.

rachunek bankowy ROD Imielińska:

PKO BP  92 1020 1068 0000 1002 0073 2610

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. 

Zarząd ROD Imielińska