Menu

Gospodarz: 733-671-627 imielinskarod@gmail.com

Blog

OPŁATY OGRODOWE NA 2022r.

Zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Imielińska z dnia 22 maja 2022r. opłaty ogrodowe na 2022r. zostały ustalone w następujących wysokościach: Opłata ogrodowa                                            –            1,50...

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD  odbędzie się w dniu 22 maja 2022r. w Domu Działkowca. I termin – godzina 10.30, II termin – godzina 11.00 Porządek obrad:...

Więcej...