ZAWIADOMIENIE

Szanowni Działkowcy,

Informujemy, że po dokonaniu rozliczenia i analizy kosztów, ponoszonych za wywóz odpadów z naszego Ogrodu, zmuszeni jesteśmy podnieść opłatę za wywóz odpadów w roku 2021 z dotychczasowej kwoty 70 zł do kwoty 212 ZŁ OD KAŻDEJ DZIAŁKI.

Bardzo prosimy o uwzględnienie tej zmiany przy wnoszeniu opłat za rok bieżący (osoby, które już dokonały wpłat – proszone są o dokonanie dopłaty w wysokości 142 zł). Na powyższą kwotę składa się wzrost opłaty na rok 2021 (z 70 zł na 166 zł) oraz kwota na pokrycie niedoboru za rok 2020 w wysokości 46 zł od każdej działki.

Dotychczas obowiązująca opłata za wywóz odpadów wynosząca 70 zł/działka została uchwalona na Walnym Zebraniu w 2019 roku na rok 2019. Ogólnoświatowa pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie Walnego Zebrania       w 2020 roku. Nie mieliśmy zatem możliwości waloryzacji tej kwoty na Walnym Zebraniu, mimo wymuszenia na nas konieczności segregowania odpadów. Dodatkowo, od 1 sierpnia 2020 roku istotnie wzrosły koszty wywozu odpadów z terenów ROD, ponieważ Uchwałą nr XXX/865/2020 z dnia 14 maja 2020 roku Rada Miasta Stołecznego Warszawy wyłączyła tereny ROD z miejskiego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W związku z powyższymi zmianami Zarząd w porozumieniu z OZM zmuszony był do przeprowadzenia postępowania na wybór komercyjnego odbiorcy odpadów i w wyniku analizy zgromadzonych ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta, złożona przez firmę LEKARO. Nowa opłata za wywóz odpadów została wyliczona w oparciu o analizę kosztów odbiorów odpadów z terenu naszego ROD w okresie sierpień-grudzień 2020 roku.

Licząc na Państwa zrozumienie, serdecznie pozdrawiamy.                                                               

Zarząd ROD „Imielińska”