TERMINARZ dyżurów Zarządu ROD „Imielińska” w Warszawie w 2021 roku

Dyżury Zarządu odbędą się w następujące niedziele, w godzinach 10-12:
11 kwietnia, 25 kwietnia
9 maja, 23 maja
13 czerwca, 27 czerwca
11 lipca, 25 lipca
8 sierpnia, 22 sierpnia
5 września, 19 września
10 października, 24 października

Dodatkowo, z członkami Zarządu ROD „Imielińska” możliwy jest kontakt telefoniczny:
Prezes Ewa Janiszewska tel. 698 200 442 – w godzinach dyżuru Zarządu oraz w każdą sobotę w godz. 11-13
Pierwszy Wiceprezes Cezary Kulczyk – Zagrodzki tel. 698 200 103 – w godzinach dyżuru Zarządu oraz w każdą sobotę w godz. 13-15

Zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: imielinskarod@gmail.com