KOMUNIKAT: ZMIANA SYSTEMU ZAMYKANIA FURTEK

REALIZUJĄC PLAN POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W OGRODZIE PRZYSTĄPILIŚMY DO WYMIANY BRAMY OD UL. PORY, A PRZY TEJ OKAZJI ZMIENIAMY SYSTEM ZAMYKANIA FURTEK.

NOWY SYSTEM TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE, KTÓRE NIE POZWALA NA DORABIANIE KLUCZY W DOWOLNYM PUNKCIE USŁUGOWYM.
ZASADY WYDAWANIA KLUCZY DZIAŁKOWCOM:

  1. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BEZPŁATNIE KLUCZE BĘDĄ WYDAWANE DZIAŁKOWCOM POSIADAJĄCYM TYTUŁ PRAWNY DO DZIAŁKI. LICZBA BEZPŁATNYCH KLUCZY PRZEKAZANYCH DZIAŁKOWCOWI BĘDZIE ZALEŻNA OD TEGO, ILU JEST UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁKI MAJĄCYCH PRAWO UŻYTKOWANIA TJ. JEŚLI PRAWO UŻYTKOWANIA DZIAŁKI PRZYPISANE JEST PRAWNIE DWÓM OSOBOM TO TYLE BEZPŁATNYCH KLUCZY ZOSTANIE WYDANYCH.
  2. KLUCZE MOŻNA BĘDZIE ODBIERAĆ WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO.
  3. KAŻDY DZIAŁKOWIEC POBIERAJĄCY KLUCZ BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO POTWIERDZENIA ODBIORU PODPISEM.
  4. DODATKOWE KLUCZE BĘDZIE MOŻNA ZAMÓWIĆ W BIURZE ZARZĄDU OGRODU.
  5. WARUNKIEM ODBIORU DODATKOWEGO KLUCZA JEST WNIESIENIE OPŁATY NA KONTO OGRODU W WYSOKOŚCI 70 (siedemdziesiąt) ZŁ ZA KAŻDY KLUCZ.

UWAGA!!!
W CELU SPRAWNEJ DYSTRYBUCJI KLUCZY ZARZĄD URUCHOMI DODATKOWE GODZINY DYŻURÓW – RÓWNIEŻ W DNI POWSZEDNIE.
WSZELKICH INFORMACJI MOŻNA ZASIĘGNĄĆ POD NUMEREM TELEFONU: 698 200 448.