Zasady usuwania odpadów w ROD „Imielińska”

od dnia 01 lutego 2020 roku usługa dostarczania i odbioru  kontenerów przez Urząd Dzielnicy  zostaje zawieszona. Zarząd ROD Imielińska zawiadomi  działkowców o wznowieniu możliwości korzystania z kontenerów. Do tego czasu prosimy o usuwanie odpadów we własnym zakresie.

Na terenie ogrodu, w trakcie sezonu, systematycznie ustawiane są kontenery na odpady, zgodnie z obowiązującymi nas przepisami.

Odpady można wyrzucać jedynie do kontenerów. Zostawianie ich luzem na terenie ogrodu jest zabronione. Stawianie ich obok kontenerów również, utrudnia to  bowiem zabranie kontenerów przez obsługującą ogród firmę.

Kontenery wymieniane są po napełnieniu, tak często jak  to jest konieczne

  • Do kontenerów wyrzucać można jedynie odpady gospodarcze, odpady „suche” określone jako takie przez obowiązujące nas przepisy, takie same dla całego miasta Warszawy.
  • Więcej na stronie: https://czysta.um.warszawa.pl/jak-segregowac-odpady.   
  • Wszelkie gabaryty należy usuwać we własnym zakresie, bądź zgłaszać Zarządowi konieczność podstawienia kontenera, który, w miarę potrzeb, będzie realizowany.
  • Wszelkie elektroodpady należy usuwać we własnym zakresie korzystając do tego celu z darmowego serwisu miejskiego.
  • Wszelkie odpady zielone zgodnie  z obowiązującymi przepisami (np. trawa, liście, zgniłe owoce) kompostujemy na terenie swojej działki w przeznaczonym do tego kompostowniku. Obowiązuje zakaz wyrzucania takich odpadów do kontenerów.
  • W miarę potrzeb, na teren ogrodu zapraszamy firmę rębakującą i wywożącą zmielone gałęzie.
  • Zarząd będzie Państwa systematycznie informował o terminie rębakowania oraz miejscu chwilowego składowania wyciętych przez Państwa gałęzi.
  • Istnieje możliwość wykorzystania rozdrobnionych gałęzi na terenie swoich działek. Wówczas należy je odebrać (do własnych opakowań) w dniu rębakowania.

Zwracamy uwagę, że aktualnie  ze  względów  bezpieczeństwa teren ogrodu jest  monitorowany, co ułatwi nam identyfikację osób, które nie zastosują się do obowiązujących zasad gospodarki odpadami i zostaną obciążone kosztem wywozu pełnego  kontenera tj.  kwotą 413 złotych.

Prosimy zatem o wzajemny szacunek i przestrzeganie powyższych zasad związanych ze wspólnym korzystaniem  z  ogrodu.

Z poważaniem, 

Zarząd ROD „Imielińska”   

15 września 2019