Prace modernizacyjno – remontowe w ROD “Imielińska”

Szanowni Państwo
Zarząd ROD Imielińska ma przyjemność poinformowania, że wszystkie prace remontowe oraz inwestycyjne przewidziane Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 12 maja 2019 roku oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Działkowców ROD Imielińska z dnia 23 października 2019 roku zostały zrealizowanie.
Dziękujemy Państwu za współudział i wsparcie w realizacji tak rozległych zadań.

Zarząd ROD “imielińska”